Infrastructure and logistic supply

 • http://www.aspirationlaw.biz

Monday, 22 February 2016

Asset and property 2016


http://www.treasury.go.th/main.php?filename=index

https://forum.eduzones.com/topic/11095

http://homewithdream.com/2015/12/12/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/

Friday, 30 October 2015

cycling and economic?ขึ่จักรยานหน้าปากซอยบ้านเรา

cycling and economic?ขึ่จักรยานหน้าปากซอยบ้านเรา
https://www.airbnb.com/rooms/4373716


NationBike เนชั่นชวนปั่น จำนวนนักปั่นล่าสุด 15,716 คน. (31/10/2015)

http://www.nationtv.tv/nationbike/index.phpSunday, 4 October 2015

บ้านจักรยานCycling house for sale and rent
Home / วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ

โครงการ “Nation Bike Thailand 2015”

หลักการและเหตุผล

          การขับขี่จักรยานในประเทศไทยนั้นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและ ชมรมจักรยานต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไปจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

          บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Nation TV ช่อง 22 ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพกิจกรรมการปั่นจักรยานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงค์ชีวิตประชาชน ชุมชน ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนและทุกส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

          ในปี 2558 นี้ เนชั่น ทีวี จึงมีแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ ตลอดจนที่จอดรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย ร่วมถึงรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน ร่วมกับ ชุมชนทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนเมือง ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อให้กิจกรรมนี้ได้ช่วยเหลือแบ่งปันสู่สังคม และส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนภาคประชาชนให้สามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎ กติกา ในการปั่น 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักปั่นจักรยานหน้าใหม่ในวงการจักรยาน 
2. รณรงค์และผลักดันนโยบาย “ไบค์เลน” ร่วมกับทุกภาคส่วน 
3. เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพื่อรณรงค์ในด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดต่างๆ 
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. เพื่อมอบรถจักรยาน ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 • มกราคม – พฤศจิกายน 2558

การดำเนินการ

 • 1. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ 
       - ประเภทบุคคลทั่วไป 
       - ระยะไม่เกิน 25 กิโลเมตร
 • 2. ผู้ร่วมปั่น ลงทะเบียนสมัครด้วยผ่าน Fanpage NationTV หรือสมัครได้ที่หน้างาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยลดมลพิษ 
- สร้างจิตสำนึกในการแบ่งปัน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
- ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกาย 
- เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในจังหวัด 

ท่านที่ลงสมัครผ่าน nation.tv/nationbike จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆดังนี้

- สิทธิในการคุ้มครองผ่านประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ทางเนชั่นได้ทำไว้ให้ 
- สิทธิในการได้รับเสื้อที่ระลึกงานปั่นจักรยานจากทางเนชั่น 
- สิทธิในการรับรางวัลพิเศษจากกิจกรรมภายในงาน 


http://www.nationtv.tv/nationbike/index.php

https://www.facebook.com/nationbike

 • "เชิญร่วมกิจกรรม Kick Off "Nation Bike Thailand 2015" เลนจักรยาน..สู่วิถีชุมชน กับเราได้ตลอดปี 2558
 • ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Facebook เนชั่นชวนปั่น
 • กำหนดการ Nation Bike Thailand 2015 : 112 New Route To HuaHin ลงทะเบียน 05.30 น. / ปล่อยตัว 07.00


  น. / ขบวนทยอยถึงเส้นชัยและจับรางวัลผู้โชคดี 09.45-10.00 น.
รฟม. ร่วมกับ ‪#‎NationTV‬ จัดกิจกรรม ‪#‎NationBike‬ “จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปั่น ร่วมให้ ไปกับ รฟม.”
สมัครปั่น http://www.nationtv.tv/nationbike/
***** ท่านสามารถรับชมถ่ายสดกิจกรรมฯ ผ่านเนชั่น ทีวี ช่อง 22 และ 32 , เว็บไซต์www.nationtv.tv หรือผ่าน App : Nation TV ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. *****

http://houseofsteelwny.com/


ชอบขี่จักรยาน บ้านให้เช่าและขายสำหรับคนรักจักรยานนะจ้ะ

sugargane black chicken
House of steel
เมืองนอกร้องเพลงบ้านบ้าน and scifi book เมืองไทยขี่จักรยาน

https://www.airbnb.com/rooms/4373716
http://www.goodreads.com/book/show/15802926-house-of-steel

Tanat love strawberry cake

Tanat love strawberry cake
his grand pa too

เพลง : ผีเสื้อ BUTTERFLY ศิลปิน : จริญตนาใก JARINTANAGAI

BUTTERFLY AND ARTIST by Birdinter Ymail on Thursday, March 24, 2011 at 6:08pm เพลง : ผีเสื้อ BUTTERFLY ศิลปิน : จริญตนาใก JARINTANAGAI คำร้องและทำนอง : ธนาธย์ รสานนท์ TANAT RASANANDA บนทุ่งหญ้าเขียวขจี GREEN GRASS FIELD มีผีเสื้อเบิกบานโบยบิน ALL BUTTERFLIES WINK THEIR WINGS ดั่งศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน CREATION AS ARTISTS BUILT ARTIFICIAL EXTRAORDINARY MAGIC LEGEND. ไม่มีวันให้ใครมา.. FREE FOR SPRITE OUT WITH MAKE BLINDNESS ..ขวางกั้น ปิดบัง ความคิด PLUG AND LOWER VALUE OF ARTFULLY SOUL, มาด้วยกันมาทำลายกำแพงที่ LET THROW THESE EGO WALLS DOWN. ขวางกั้น ปิดบัง ความคิด PLUG AND LOWER VALUE OF ARTFULLY SOUL ผีเสื้อโบยบินไป เจ้าบินมาสร้างสีสันแสนสวยบนดวงจันทร์ BUTTERFLIES STILL FLY UPPER HIGH AND HIGH ,FOR COLORFUL THE MOON. ผีเสื้อโบยบินไป เจ้าบินมาตอมดอกไม้บนฟ้านภาลัย FLYING TO KISS SKYLINE FLOURISH. อิสระคือการมีเสรี FOR FREEDOM OF WISDOM, เรายังมีทางที่ฝ่าฟันไป WE STILL GET OUR WAY OUT OF OBSTACLES. ในจิตใจยังคงมีความฝัน BECAUSE WE STILL HAVE DREAM TO FIGHT, มาด้วยกันมาทำลายกำแพง FOR RUIN THOSE SOCIAL BLIND WALL. โบยบินไป~... โบยบินไป~... STILL FLYING LIKE THAT... อิสระคือการมีเสรี... FOR FREEDOM OF WISDOM, ในจิตใจยังคงมีความฝัน... ALWAYS GET DREAM TO MAKE REALLY TRUE...